Затверджено перелік найменувань, які забороняється використовувати у найменуваннях юридичних осіб приватного права

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 року №479-р «Про затвердження переліку історичних державних найменувань», відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» затверджено перелік повних та скороченихісторичних державних найменувань, які забороняється використовувати у найменуваннях юридичних осіб приватного права

ПЕРЕЛІК
повних та скорочених історичних державних найменувань, які забороняється використовувати у найменуваннях юридичних осіб приватного права

1. Державні утворення:

Київська Русь;

Руське Королівство;

Галицько-Волинська Русь;

Велике Князівство Литовське;

Річ Посполита;

Гетьманщина;

Запорізька Січ;

Запорозька Січ;

Слобідська Україна;

Правобережна та Лівобережна Україна;

Українська Народна Республіка (УНР);

Українська держава;

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР);

Карпатська Україна.

2. Найменування органів влади, а також організацій, структур, формувань, які боролися за незалежність України у ХХ столітті:

Центральна Рада;

Генеральний секретаріат;

Державний секретаріат;

Рада народних міністрів;

Генеральні секретарства;

Державна варта;

Директорія Української Народної Республіки;

Державна народна рада;

Генеральний суд;

Державний сенат;

Українське державне правління (УДП);

Дієва армія;

Сойм;

Українські Січові Стрільці (УСС);

Українська галицька армія (УГА);

Повстанча армія України;

Українська повстанська армія (УПА);

Організація народної оборони “Карпатська Січ” (ОНОКС);

Українська головна визвольна рада (УГВР).

3. Найменування станових органів.

4. Історичні найменування: “Малоросія”, “Новоросія”, “губернія”.Партнери