Стан зовнішньоекономічної торгівлі товарами у 2016 році

Не зважаючи на певні труднощі, сукупний вітчизняний експорт товарів у Донецькій області протягом 2016 року продовжує займати лідируючі позиції.  Так, за даними Державного комітету статистики України, за 2016 рік питома вага області у загальному обсязі експорту товарів становила 9,4 %.

Імпортні надходження в регіон становили 2,8 % загальноукраїнського імпорту.

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької області протягом 2016 року склав 4538,6 млн.дол.США (зменшився в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 7,4 %) і мав позитивне сальдо 2318,357 млн.дол.США, у т.ч. експорт – 3428,479 млн.дол.США (зменшився на 7,3 %, або на 268,813 млн.дол.США), імпорт – 1110,122 млн.дол.США (зменшився на 7,7 %, або на 92,447 млн.дол.США). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 3,09 (у 2015 р. – 3,07).

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької області

млн.дол.США

 2015 р.2016 р.2016 р. у % до 2015 р.
Зовнішньоторговельний оборот4899,94538,692,63 %
Експорт3697,2923428,47992,73 %
Імпорт1202,5691110,12292,31 %
Сальдо+2494,723+2318,35792,93 %

 

Протягом 2016 року суб’єкти господарювання області здійснювали зовнішньоекономічні операції з партнерами з 114 країн світу, при цьому продукція підприємств і організацій області експортувалася до 91 країн світу, імпортувалися товари з 74 країн.

Найбільші обсяги зовнішньоторговельного обороту товарів припадали на країни ЄС (41,31 % від зовнішньоторговельного обороту товарів, 1874,921 млн. дол.США), СНД (26,14 %, 1186,738 млн.дол.США), Азії (15,82 %, 718,350 млн.дол.США), Америки (11,24 %, 510,572 млн.дол.США), Африки (3,62%, 164,403 млн. дол.США).

Основними ринками збуту товарів підприємств області були країни ЄС (48,80 % від загального експорту товарів), СНД (20,72 %), Азії (17,96 %), Америки (6,76 %), Африки (4,66 %).

 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами  за 2016 рік, %

График1

Найбільш значними торговими партнерами з експорту товарів протягом 2016 року були наступні країни: Італія (20,78 % загального обсягу експорту товарів), Російська Федерація (17,09 %), Туреччина (10,29 %), Польща (6,95 %), Болгарія (5,50 %), Єгипет (3,07 %).

Основу експорту регіону складали недорогоцінні метали та вироби з них – 80,29 % від загального обсягу (у т.ч. чорні метали – 76,33 % та вироби з чорних металів – 2,21%, мідь і вироби з неї – 0,88 %, свинець та вироби з нього – 0,64 %). Експорт мінеральних продуктів становив 8,72 %, механічні та електричні машини – 4,65 %, сільськогосподарської продукції – 3,04 % (у т.ч. готових харчових продуктів – 0,46 % ), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 1,78 %, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 0,73 %, продукції хімічної промисловості –  0,58 %.

Товарна структура експорту      (млн.дол.США)

График 2

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації 39,13 % усього імпорту області, США (16,55 %), Канади (7,22 %), Китаю (5,68 %), Німеччини (5,34 %).

В товарній структурі імпорту переважали мінеральні продукти – 63,16 % від загального обсягу (у т.ч. палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки – 59,58 %), недорогоцінні метали та вироби з них – 10,38 % (у т.ч. чорні метали – 5,32 %, вироби з чорних металів – 0,87 %), механічні та електричні машини – 9,45 %, імпорт продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості склав 5,77 %, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 5,04 %, сільськогосподарської продукції – 2,32 % (у т.ч. готових харчових продуктів – 1,46 %).

Товарна структура імпорту           (млн.дол.США )

 График 3

Стан зовнішньої торгівлі з країнами ЄС

Зовнішньоторговельний оборот товарів Донецької області з країнами ЄС протягом 2016 року склав 1874,921 млн.дол.США і мав позитивне сальдо 1471,955 млн.дол.США.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 1673,438 млн.дол., або 48,80 % від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з 2015р. на 2,46 %.

Серед країн партнерів ЄС найбільше експортувалися товари до Італії 20,78 %, Польщі 6,95 %, Болгарії 5,50 %, Іспанії 2,53 %, Великої Британії 2,20 %.

График 4

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 201,483 млн.дол.США, або 18,15 % від загального обсягу та збільшився проти 2015 р. на 26,3 %.


Партнери