Про внесення змін до деяких законів України

ІНФОРМАЦІЯ 

Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг

Повідомляємо, що 03.12.2016 набрав чинності Закон України від 03.11.2016 №1724-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг», яким внесені зміни до таких Законів України:

-від 16.04.1991 №959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

-від 23.09.1994 №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»;

-від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

-від 23.06.2005 №2709-IV «Про міжнародне приватне право».

Зокрема, у Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” внесено зміни, які дозволяють укладати зовнішньоекономічні договори не тільки у простій письмовій, але й у електронній формі. Слід зауважити, що це стосується виключно всіх зовнішньоекономічних контрактів, включаючи угоди експорту та імпорту товарів, що значно спрощує у тому числі митні  процедури.

Так, зазначеним Законом передбачено, що у разі експорту послуг (крім транспортних) зовнішньоекономічний договір (контракт) може укладатися шляхом прийняття публічної пропозиції про угоду (оферти) або шляхом обміну електронними повідомленнями, або в інший спосіб, зокрема шляхом виставлення рахунка (інвойсу), у тому числі в електронному вигляді, за надані послуги.

Змінами внесеними в статтю 1 Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” для експорту послуг (крім транспортних і страхових), прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав скасовується валютний контроль і бюрократичні перепони в процедурі отримання валютної виручки для зазначених експортерів. Також надано право банкам вимагати від резидентів перекладу на українську мову документів, складених усіма іноземними мовами, крім англійської. Це дозволить зменшити витрати на переклад документів для імпортерів.

Згідно змін до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” первинні документи не фіксують факти здійснення господарських операцій, а лише містять інформацію про них; не містять реквізиту «місце складання», а також виключена можливість застосування в первинному документі аналога власноручного підпису або підпису, прирівняного до власноручного підпису. І ще одна новація: дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на кінець останнього дня кожного місяця, а не на перше число, як це є наразі. Крім того, первинний документ може бути також складений і в електронній формі, за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг.

В статтю 31 (Форма правочину) Закону України «Про міжнародне приватне право» внесено дві технічних правки стосовно того, що форма правочину має відповідати вимогам права місця проживання або місцезнаходження сторони, яка зробила  пропозицію, якщо інше не встановлено договором, а також відмінено вимогу до складення зовнішньоекономічного договору лише в письмовій формі – зазначено «у формі, передбаченій законом».


Партнери