Виконання норм ЗУ «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 13 вересня 2018 р. Київ № 12-рр/дд; підготовлено з урахуванням інформації, отриманої від Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги»

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 06 вересня 2018 р. Київ № 11-рр/дд, підготовлено з урахуванням інформації, отриманої Комітетом від МФУ, Проекту технічної допомоги Європейського Союзу «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги»

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 16 серпня 2018 р. Київ № 10-рр/дд «Про застосування законодавства у сфері державної допомоги з питань встановлення органами місцевого самоврядування ставок оподаткування»

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 18 травня 2018 року Київ №6-рр/дд«Про застосування законодавства у сфері державної допомоги стосовно діяльності у сфері культури»

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 17 квітня 2018 р. Київ № 5-рр/дд «Про застосування законодавства у сфері державної допомоги»

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 20 березня 2018 р. Київ № 4-рр/дд «Про застосування законодавства у сфері державної допомоги щодо послуг, які становлять загальний економічний інтерес»

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 20 березня 2018 р. Київ № 3-рр/дд Про застосування законодавства у сфері державної допомоги, в частині віднесення державної підтримки суб’єктів природних монополій до державної допомоги

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 28 лютого 2018 р. Київ № 2-рр/дд «Про застосування законодавства у сфері державної допомоги»

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 04 січня 2018 р. Київ № 1-рр/дд щодо поширення дії положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» на відшкодування витрат, пов’язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції

 

Додаткові матеріали


Роз’яснення з питань застосування законодавства у сфері державної допомоги від 05 жовтня 2017 р. Київ № 35-рр/дд

Додаткові матеріали


Рекомендації Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2017 року №28-рк про вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренції

Департамент економіки облдержадміністрації з метою сприяння розвитку конкуренції на регіональних ринках роздрібної торгівлі лікарськими засобами та інших товарних ринках, керуючись пунктом 5 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» доводить до відома та  врахування в роботі рекомендації Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2017 року №28-рк про вжиття заходів, спрямованих на розвиток конкуренції.


Додаткові матеріали


ЗАКОНОДАВСТВО В СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ

СУБЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/118-2018-%D0%BF/paran8#n8

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 11 Київ «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на професійну підготовку працівників»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11-2018-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 33 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/33-2018-%D0%BF/paran9#n9

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 36 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/36-2018-%D0%BF/paran10#n10

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 57 «Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва»

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/57-2018-%D0%BF

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 468 Київ “Про затвердження Порядку повернення незаконної державної допомоги, недопустимої для конкуренції”

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/468-2017-%D0%BF

 

Закон України “Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1678-18

 

Угода про асоціацію (АНГ)

https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu

 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011

 

Закон України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1555-18

 

Закон України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо рішень Уповноваженого органу з питань державної допомоги”

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/416-19

 

Розпорядження Антимонопольного комітету  України від 04.03.2016 № 2-рп «Про затвердження Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0501-16/paran13#n13

 

Розпорядження Антимонопольного комітету  України від 12.04.2016 № 8-рп «Про затвердження Порядку розгляду справ про державну допомогу суб’єктам господарювання»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0686-16/paran13#n13

 

Розпорядження Антимонопольного комітету  України від 28.12.2015 № 43-рп Деякі питання реалізації Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0140-16/paran8#n8

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 № 81-р “Про схвалення Концепції реформування системи державної допомоги суб’єктам господарювання”

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/81-2010-%D1%80

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 102-р “Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації положень Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/102-2013-%D1%80


Партнери