Короткі підсумки

Короткі підсумки соціально-економічного розвитку Донецької області 

(без частини зони проведення антитерористичної операції)

 

Промисловість

Загальний обсяг промислового виробництва у порівнянних цінах до  січня-червня 2016 року зменшився на 11,7% (без частини зони проведення антитерористичної операції), по Україні – на 0,4%.

Добувна промисловість та розроблення кар’єрів. Обсяг виробництва зменшився на 13,4%. Видобуток вугілля скоротився на 21,4% (склав 5,6 млн.т), виробництво готового вугілля – на 23,7% (4,4 млн.т).

Металургія. Обсяг виробництва скоротився на 4,3%. Зменшення відбулось у виробництві чавуну – на 11,8%, сталі – на 5,1%, готового прокату чорних металів – на 5,0%.

Виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення. Обсяг виробництва скоротився на 26,6%.

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції. Обсяг виробництва зменшився на 6,7%.

Машинобудування. Обсяг виробництва зріс на 15,3%.

Легка промисловість. Обсяг виробництва збільшився на 3,5%.

Виробництво, постачання та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Обсяг виробництва зменшився на 33,0%. Вироблено електроенергії 6,9 млрд. кВт год., що на 36,9% менше, ніж у січні-червні 2016 року.

Рівень розрахунків за спожиту електроенергію за січень-червень 2017 року в цілому по області склав 87,2%, за природний газ, спожитий населенням, бюджетними установами і підприємствами теплоенергетики на підконтрольних державній владі територіях – 63,3%.

В харчовій промисловості проти січня-червня 2016 року обсяг виробництва продукції галузі зменшився на 1,2%.

Зросло виробництво виробів ковбасних на 0,8%, олії соняшникової нерафінованої в 2,0 раза.

Скоротилось виробництво молока рідкого обробленого на 13,7%, борошна – в 3,6 раза, хліба та виробів хлібобулочних – на 8,3%, сирів сичужних та плавлених – на 4,3%.

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні-червні 2017 року в діючих цінах склав 120,1 млрд.грн., що на 28,5 млрд.грн., або на 31,2% більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Частка реалізованої промислової продукції регіону в загальному обсязі реалізації склала 11,8%. За цим показником область посідає друге місце в Україні.

Довідково: Питома вага окремих регіонів в загальному обсязі реалізованої промислової продукції України (місце, %):

  1. Дніпропетровська область – 19,1% (195,2 млрд.грн.)
  2. Донецька область – 11,7% (120,1 млрд.грн.)
  3. Запорізька область – 9,0% (91,8 млрд.грн.)
  4. м. Київ – 8,4% (85,8 млрд.грн.)
  5. Харківська область – 7,6% (78,4 млрд.грн.)
  • 13 Луганська область – 1,3% (13,3 млрд.грн.)
  1. Тернопільська область – 0,8% (8,3 млрд.грн.)
  2. Чернівецька область – 0,5% (5,0 млрд.грн.).

 

Агропромисловий комплекс

Індекс обсягу виробництва продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень-червень 2017 року до відповідного періоду 2016 року склав 95,6% (по Україні – 97,9%).

У тваринництві реалізація худоби та птиці на забій в живій вазі зменшилась на 1,2%, виробництво молока знизилось на 2,9%, яєць зросло на 18,8%.

  • Поголів’я великої рогатої худоби в усіх категоріях господарств скоротилось на 3,0%(в тому числі корів – на 2,6%). Чисельність свиней збільшилась на 1,2%, птиці – на 4,4%.

                                                                                   

Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоторговельний оборот товарами у січні-червні 2017 року порівняно з січнем-червнем 2016 року збільшився в 1,5 рази і склав                 2971,4 млн.дол.США, у тому числі експорт – на 38,0% (2029,2 млн.дол.США), імпорт – в 2,0 рази (942,2 млн.дол.США). Сальдо зовнішньоторговельного обороту позитивне – 1087,0 млн.дол.США (збільшення – на 7,8%).

Споживчий ринок

Підприємствами сфери послуг за січень-березень 2017 року для всіх споживачів реалізовано послуг у ринкових цінах на суму 3549,4 млн.грн., у тому числі для населення – 1143,5 млн.грн. (32,2% від загального обсягу послуг).

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-червні 2017 року становив в області – 10,4 млрд.грн, що в порівнянних цінах на 3,6% більше, ніж у січні-червні попереднього року.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні – червні 2017 року склав 7,2 млрд.грн.  що у порівняних цінах на 3,8% більше до аналогічного періоду  2016 року.

Індекс споживчих цін у червні 2017 року до травня 2017 року склав 101,8% (Україна – 101,6%), до грудня 2016 року – 108,7% (Україна -107,9%).

 

Інвестиції

У січні-червні 2017 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4693,5 млн.грн. капітальних інвестицій, що становить 108,1% до січня-червня 2016 року (по Україні – 122,5%).

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, станом на 01 липня 2017 року склав 1,3 млрд.дол. США, приріст склав 107,4 млн.дол. США порівняно з початком року. За обсягами іноземного інвестування в економіку України область посідає 4 місце (не враховуючи місто Київ).

У січні-червні 2017 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1090,4 млн.грн., що у порівнянних цінах становить 106,6% до обсягів будівництва у січні-червні 2016 року (по Україні – 124,6%).

Протягом січня-червні 2017 року прийнято в експлуатацію 21,8 тис.м² загальної площі житла, що на 26,2% менше обсягу житла, прийнятого в експлуатацію за січень-червні 2016 року (по Україні збільшення на 56,2%).

Інвестиції в житлове будівництво за рахунок усіх джерел фінансування у січні-березні 2017 році склали 22,1 млн.грн., або 1,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

 

Фінанси, бюджет

За січень-березень 2017 року в цілому по області отриманий від’ємний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 11,4 млрд.грн. збитків, що на 14,6% менше, ніж за відповідний період 2016 року (13,3 млрд.грн.).

Прибутки прибуткових підприємств і організацій збільшились у 2,2 раза і склали 3,0 млрд.грн., збитки збиткових підприємств зменшились на 2,2% і склали 14,4 млрд.грн. Питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств зменшилась на 8,4 відсоткових пункти і склала 46,3%.

За січень-червень 2017 року до бюджетів усіх рівнів зібрано податків, зборів та інших обов’язкових платежів у сумі 7757,9 млн.грн., що на 38,1% більше, ніж за відповідний період 2016 року (5616,4 млн. грн.), в тому числі до державного бюджету – 3270,1 млн.грн. (на 1245,5 млн.грн., або у 1,6 раза більше, ніж у січні-червні 2016 року).

Доходи без трансфертів(по територіях, які підконтрольні українській владі) склали 5082,8 млн.грн.. Міжбюджетних трансфертів до зазначених місцевих бюджетів області надійшло у сумі 5895,7 млн.грн., або 54,2% до планових призначень на поточний рік.

Податковий борг до бюджетів усіх рівнів (разом із СДПІ з обслуговування великих платників у м. Донецьк) з початку року зріс на 34,9% і станом на 01.07.2017складає 6090,0 млн.грн., в тому числі до державного бюджету – 4634,3 млн.грн., місцевого бюджету – 1455,7 млн.грн.

 

Пенсійний фонд

В бюджет Пенсійного фонду України за січень-червень 2017 року надійшло власних коштів у сумі 326,1 млн. грн. (на 10,0% менше, ніж за відповідний період 2016 року).

Видатки Пенсійного фонду України за оперативними даними склали 10,2 млрд.грн., в тому числі за рахунок власних коштів – 8,2 млрд.грн., за рахунок коштів Державного бюджету – 2,0 млрд.грн.

Загальна потреба в коштах на виплату пенсій та грошової допомоги у січні-червні 2017 року (за оперативними даними) склала 10200,4 млн.грн., що на 1,9% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Забезпеченість загальної потреби на виплату пенсій власними коштами склала 28,6% проти 36,0% у відповідному періоді минулого року.

Станом на 01 липня 2017 року:

середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера склав 2153,47 грн., що на 2,9% (на 61,16 грн.) більше, ніж на 01 січня 2017 року;

кількість пенсіонерів, які фактично отримують пенсійні виплати на території, підконтрольній українській владі, склала 848,1 тис.осіб;

заборгованості до бюджету Пенсійного фонду становить 2163,9 млн.грн. (на 27,2% більше, ніж на 01.07.2016), у тому числі сума недоїмки – 53,7 млн.грн. (на 63,2% більше).

Оплата праці

Середньомісячна заробітна плата одного штатного робітника у січні-червні 2017 року порівняно з відповідним періодом 2016 року збільшилась на 26,2% і склала 7248 грн. (по Україні – 6638 грн.).

Реальна заробітна плата найманих працівників у червні 2017 року збільшилась на 3,2% порівняно з травнем 2017року (по Україні – на 5,8%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати
(на території, підконтрольній українській владі) порівняно з сумою на початок 2017 року збільшилась на 196,4 млн.грн., або на 74,6% і станом на 01.07.2017 склала 459,7 млн.грн., в тому числі на економічно активних підприємствах – 420,0 млн.грн. (збільшення на 84,0%), на підприємствах, які перебувають на різних стадіях банкрутства – 37,2 млн.грн. (збільшення на 19,7%), на економічно неактивних підприємствах – 2,5 млн.грн. (зменшення на 36,7%).

 

Ринок праці

Чисельність зареєстрованих безробітних порівняно з чисельністю на початок 2017 року (14,1 тис. осіб) зменшилась на 5,0% і станом на
01 липня 2017 року склала 13,4 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю – 10,2 тис. осіб, проходили професійне навчання – 0,9 тис. осіб. Навантаження на 1 вакантне робоче місце складає 10 осіб.

 

Житлово-комунальне господарство

У січні-червні 2017 року населенням області за житлово-комунальні послуги сплачено 2078,2 млн.грн., що становить 87,8% від нарахованих за цей період сум, у тому числі за червень 2017 року сплачено 173,2 млн.грн.Партнери