Відомості про здійснення регуляторної діяльності

Регуляторна діяльність облдержадміністрації спрямована на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних, неефективних регуляторних актів, забезпечення доступності, гласності та відкритості регуляторної діяльності.

Юридичним сектором департаменту економіки облдержадміністрації здійснюється систематизація регуляторних актів. Станом на 01 січня 2018 року загальна кількість діючих регуляторних актів – 6.

З метою оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті, облдержадміністрацією виконуються заходи з відстеження результативності регуляторних актів відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. В 2017 році облдержадміністрацією проведені періодичні відстеження результативності 2-х регуляторних актів – розпоряджень голови облдержадміністрації “Про затвердження Умов проведення конкурсу щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функції робочого органу”, “Про встановлення річних норм споживання теплової енергії на централізоване опалення та підігрів питної води”.

На виконання статті 7 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” розроблено та 13 грудня 2017 року затверджено План діяльності облдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік. Згідно з ним буде здійснена підготовка проектів 3-х регуля­тор­них актів, зокрема, розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації “Про затвердження типових договорів оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради”, “Про затвердження Інструкції про порядок обліку та випуску маломірних суден, інших плавзасобів у територіальне море та внутрішні води України у межах Донецької області”, “Про встановлення Правил користування водними об’єктами для плавання на маломірних (малих) суднах у Донецькій області”. Під час підготовки проектів регуляторних актів буде проведений аналіз їх впливу відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

З метою недопущення порушення в Донецькій області розробниками проектів регуляторних актів процедури їх прийняття облдержадміністрацією організовано методичне забезпечення діяльності регуляторних органів з реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, в разі необхідності надаються відповідні роз’яснення.

Таким чином, протягом 2017 року облдержадміністрацією забезпечено системність регуляторних актів, здійснено моніторинг результативності регуляторних актів, проведено роботу з планування діяльності стосовно підготовки проектів регуляторних актів.


Партнери