Регіональні цільові програми

Перелік

регіональних програм, реалізація яких

передбачається у 2017 році

(із змінами)

Назва регіональної програми

(№ та дата документа, яким затверджена програма)

Термін виконанняСтруктури, на які покладено контроль за виконаннямМета програми
 

Економічні та комплексні економічні програми

1.Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23.02.2017 № 172

 

2017Департамент економіки ОДА

Забезпечення умов для відновлення та розвитку регіону шляхом заохочення структурних змін в економіці, підвищення ефективності використання інфраструктури, зміцнення спроможності місцевих громад, наближення основних публічних послуг до кожного громадянина, а також забезпечення соціальних гарантій, у тому числі внутрішньо переміщеним особам

 

2.Регіональна програма з відшкодування частини відсотків за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення Донецької області на 2016-2018 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.05.2016 № 439

 

2016-2018Департамент розвитку базових галузей промисловості ОДАСприяння підвищенню активності населення до впровадження енергоефективних заходів в житлових будинках шляхом здешевлення кредитних ресурсів за рахунок обласного бюджету, сприяння появі позитивних тенденцій у динаміці залучення населення до впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження
3.

Регіональна програма розвитку малого і середнього підприємництва в донецькій області на 2017-2018 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2017 №266

2017-2018Департамент економіки ОДАСприяння розвитку малого і середнього підприємництва в області шляхом спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, громадських організацій і об’єднань підприємців

 

Соціальні програми
4.Програма зайнятості населення Донецької області на період до 2017 року

Рішення обласної ради від 04.04.2013 № 6/20-490

 

2013-2017Донецький обласний центр зайнятостіРозширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, збереження та розвиток трудового потенціалу та підвищення ролі учасників соціального діалогу у перетвореннях на ринку праці

 

5.Регіональна програма «Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки»

Рішення обласної ради від 04.07.2013 №6/22-537

 

2013-2017Служба у справах дітей ОДАЗбереження житла, яке на праві власності (користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа тимчасовим або впорядкованим житлом після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів

 

6.Комплексна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Донецької області на 2013-2017 роки»

Рішення обласної ради від 29.08.2013 №6/23-562

 

2013-2017Управління у справах сім’ї та молоді ОДАЗміцнення здоров’я дитячого населення Донецької області шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов

 

7.Регіональна програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2016-2017 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07.04.2016 № 266

2016-2017Департамент соціального захисту населення ОДАЗабезпечення реалізації в Донецькій області державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство; прав учасників АТО на професійну адаптацію, психологічну реабілітацію, навчання, освіту та зайнятість; лікування, оздоровлення та медичної реабілітації військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних)

 

8.Регіональна цільова програма розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 № 1181

 

2017-2021Управління з питань фізичної культури та спорту ОДАВідведення фізичній культурі і спорту важливої ролі як складової фактору здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку людини, створення ефективної системи управління сферою, сучасної спортивної інфраструктури, наближеної до потреб жителів області

 

9.Регіональна комплексна програма «Молодь і сім’я Донеччини. 2016-2020 роки»

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 №1189

 

2016-2020Управління у справах сім’ї та молоді ОДАСтворення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді; збереження традиційних сімейних цінностей, підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;  запобігання торгівлі людьми, захист прав осіб, які  постраждали від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги; допомога та реабілітація постраждалих від конфлікту, у тому числі внутрішньо переміщених осіб

 

10.Регіональна програма інтеграції, соціальної адаптації та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 15.03.2017 № 228

2017Департамент соціального захисту населення ОДАВирішення основних проблем внутрішньо переміщених осіб;

зменшення соціальної напруги серед них, у зв’язку зі складністю соціально-економічних проблем, з якими вони стикаються;

реінтеграція внутрішньо переміщених осіб у приймаючі громади;

забезпечення соціальної, фізичної, медичної, психофізіологічної та матеріальної підтримки внутрішньо переміщених осіб;

сприяння у працевлаштуванні тощо

 

11.Обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.06.2017 № 639

 

2017-2020Департамент інформаційної та внутрішньої політикиСтворення сприятливих умов для подальшого розвитку громадського суспільства в Донецькій області;

підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку регіону;

забезпечення участі представників громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики; стимулювання громадської активності;

зміцнення громадянського суспільства на засадах впровадження принципів належного врядування з урахуванням особливостей історико-культурного та соціально-економічного розвитку регіону;

досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина;

сприяння розвитку громадської активності на території Донецької області

 

12.Програма розвитку масового футболу в Донецькій області на 2017-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.07.2017 № 801

 

2017-2020Управління з питань фізичної культури та спорту

ОДА

Активне залучення до занять футболом всіх верств населення області, створення для цього відповідних умов, впровадження здорового способу життя в повсякденний побут жителів області, особливо якомога більшої кількості дітей та молоді, та забезпечення їх зайнятості у вільний час

 

13.Регіональна програма розвитку освіти «Освіта Донеччини в Європейському вимірі.              201-2020 роки»

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 20.07.2017 № 840

2017-2020Департамент освіти і науки ОДАРозбудова системи якісної, конкурентоспроможної, доступної освіти Донецької області відповідно до запитів особистості, вимог сталого інноваційного розвитку громади, суспільства, економіки, європейських вимірів і стандартів

 

Національно-культурні програми
14.Програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій у Донецькій області на 2013-2017 роки

Рішення обласної ради від 29.08.2013 №6/23-563

 

2013-2017Департамент житлово-комунального господарства ОДАЗдійснення на території області пошуку та взяття на облік всіх невідомих поховань осіб, які загинули або безвісти зникли в роки Великої Вітчизняної війни, та виконання міжнародних зобов’язань України
15.Програма розвитку краєзнавства в Донецькій області на 2016-2018 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.10.2016 № 886

 

2016-2018Управління культури і туризму ОДАРозвиток краєзнавства як галузі наукових знань та розгортання краєзнавчого руху – невід’ємної складової сучасного громадянського суспільства

 

16.Програма розвитку туризму в Донецькій області на 2016-2018 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.10.2016 № 886

2016-2018Управління культури і туризму ОДАСтворення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення і туристів, забезпечення комплексного розвитку області за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини

 

17.Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області на 2016-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.07.2016 № 579

 

2016-2020Департамент освіти і науки ОДАСтворення в області ефективної системи виховної роботи щодо формування у дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої позиції, формування особистісних рис громадянина своєї країни, виховання конкурентоспроможної особистості, здатної успішно самореалізовуватися в соціумі як громадянин, професіонал, носій української національної культури

 

Екологічні та комплексні екологічні програми
18.Програма розвитку регіональних ландшафтних парків Донецької області на період до 2015 року та прогноз до 2020 року

Рішення обласної ради від 24.12.2012 № 6/17-425

 

2013-2020Департамент екології та природних ресурсів ОДАЗабезпечення ефективного функціонування та сталого розвитку регіональних ландшафтних парків, що сприятиме збереженню біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворенню природних комплексів та об’єктів, близького до притаманного їм природного стану
19.Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

Рішення обласної ради від 14.11.2013 № 6/25-620

 

2014-2017Управління з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної діяльності ОДАЗабезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій області та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах
20.Програма поводження з відходами в  Донецькій області на 2016-2020 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22.09.2016 № 836

2016-2020Департамент екології та природних ресурсів ОДАПобудова ефективної системи управління в галузі поводження з відходами та зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення

 

Інші програми
21.

Регіональна програма щодо запобігання і протидії корупції на 2016-2017 роки

Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.02.2016 № 112

 

2016-2017Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції ОДАЗабезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних дій

 

Програми, які не реалізуються, але не можуть бути актуалізовані чи зняті з контролю у зв’язку з припиненням повноважень Донецької обласної ради відповідно до Указу Президента України від 05 березня 2015 року № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій»
22.Програма науково-технічного розвитку Донецької області на період до 2020 року

Рішення обласної ради від 22.03.2002 № 3/25-656

 

2002-2020Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин ОДА

 

Досягнення стабілізації і сталого розвитку господарського комплексу та соціальної сфери регіону на основі максимального використання науково-технічного потенціалу області, залучення інтелектуальних ресурсів вітчизняної науки до створення, виробництва і реалізації конкурентоздатної наукоємної продукції та технологій

 

23.Програма будівництва (придбання) доступного житла в Донецькій області на 2011-2017 роки

Рішення обласної ради від 29.03.2011 № 6/3-50

2011-2017Департамент економіки ОДА

 

Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов
 

Партнери