Рада молодих вчених

Оголошення про затвердження складу ради молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації

З метою активізації молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення їх ефективної участі у проведенні наукових досліджень та конкурсах наукових робіт, інтеграції до світового та європейського дослідницького простору створено раду молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації.

07 вересня 2018 року у приміщенні облдержадміністрації відбулися установчі збори для формування складу ради молодих вчених за участю представників рад і товариств молодих вчених закладів вищої освіти, наукових установ та організацій Донецької області. Шляхом рейтингового голосування було сформовано склад ради молодих вчених.

На підставі протоколу установчих зборів для формування складу ради молодих вчених розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 вересня 2018 року № 1146/5-18 було затверджено склад ради молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації.

До складу ради увійшли:

Бережна

Олена Валеріївна

старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Донбаської державної машинобудівної академії, кандидат технічних наук
Вінюков

Олександр Олександрович

директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, кандидат сільськогосподарських наук
Данило

Ірина Ігорівна

аспірант кафедри хімічних технологій Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
Дубина

Сергій Олександрович

завідувач кафедри анатомії людини № 1 Донецького національного медичного університету, кандидат медичних наук
Євгеньєва
Євгенія Олександрівна
молодший науковий співробітник відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України
Кудлай
В’ячеслав Олегович
доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету, кандидат наук із соціальних комунікацій
Нога

Ірина Михайлівна

доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування Донецького державного університету управління, кандидат економічних наук
Присяжний

Андрій Григорович

 

доцент кафедри обробки металів тиском Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», кандидат технічних наук
Трет’як

Андрій Валерійович

старший викладач кафедри машинобудування Донбаської національної академії будівництва і архітектури, кандидат технічних наук
Шулик

Тетяна Валеріївна

керівник підрозділу моніторингу якості вищої освіти, старший викладач кафедри математики та інформатики Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», кандидат педагогічних наук

Вітаємо науковців, які увійшли до складу ради молодих вчених, і бажаємо нових досягнень на шляху інноваційного розвитку регіону.

      

                                                                                     

Департамент інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин

облдержадміністрації   

 Додаткові матеріали:


Оголошення про утворення ради молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації

При Донецькій обласній державній адміністрації утворюється рада молодих вчених (далі – Рада).

Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, метою якої є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

Відповідно до пункту 7 Положення про раду молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 10 квітня 2018 року № 471/5-18, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 18 квітня 2018 року за №112/2554 (далі – Положення) склад Ради формується установчими зборами за галузевим принципом з представників рад і товариств молодих вчених наукових центрів, ключових лабораторій, вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій Донецької області із розрахунку по одному представнику від товариства молодих вчених, яке виявило бажання делегувати свого представника до складу ради.

Відповідно до пункту 10 Положення створена ініціативна робоча група з підготовки установчих зборів представників товариств молодих вчених для формування складу ради Донецькій обласній державній адміністрації (додається).

Відповідно до пункту 12 Положення для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається лист, підписаний керівником наукового центру, ключової лабораторії, вищого навчального закладу, наукової установи та організації, товариства молодих вчених, які делегують своїх представників до ради, та витяги з протоколів зборів товариств молодих вчених про делегування представників для участі в установчих зборах.

Установчі збори щодо формування складу Ради відбудуться 07 вересня 2018 року о 13.00 у приміщенні Донецької державної обласної адміністрації за адресою м. Краматорськ, вул. О.Тихого, 6.

Склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу ради молодих вчених при Донецькій обласній державній адміністрації

 з/пПрізвище, ім’я, по батьковіНауковий     ступінь,   вчене                     звання, посада
1БережнаОлена Валеріївнакандидат технічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного сектору Донбаської державної машинобудівної академії
2БурлакаВолодимир Володимировичкандидат технічних наук, доцент, голова Ради молодих вчених Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»
3ВінюковОлександр Олександровичкандидат сільськогосподарських наук, директор Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України
4ВласоваВікторія Володимирівнаначальник відділу інноваційного розвитку і маркетингу територій департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації
5ДанилоІрина Ігорівна

 

аспірант кафедри хімічних технологій Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет»
6ДубинаСергій Олександрович

 

кандидат медичних наук, завідувач кафедри анатомії людини № 1 Донецького національного медичного університету
7ЄвгеньєваЄвгенія Олександрівна

 

молодший науковий співробітник відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України
8ЗахароваОльга Володимирівна

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, голова ради молодих вчених Маріупольського державного університету
9НогаІрина Михайлівна

 

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та оподаткування, член ради молодих вчених Донецького державного університету управління
10Трет’якАндрій Валерійович

 

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри машинобудування Донбаської національної академії будівництва і архітектури
11ШуликТетяна Валеріївнакандидат педагогічних наук, фахівець підрозділу моніторингу якості вищої освіти, старший викладач кафедри математики та інформатики (за сумісництвом) Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

Контактна особа: Власова Вікторія Володимирівна, тел. 050-734-82-80068-538-39-46  e-mail: inv.d@dn.gov.ua

Департамент інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

Додаткові матеріали:

Утворення ради молодих вчених

при Донецькій обласній державній адміністрації

При Донецькій обласній державній адміністрації створюється рада молодих вчених (далі – Рада).

Рада молодих вчених є колегіальним виборним дорадчим органом, метою якої є сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково- технічної та інноваційної діяльності, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 822 «Про затвердження Типового положення про раду молодих вчених при органах виконавчої влади» для формування складу ради орган виконавчої влади утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів, до складу якої входять представники товариств молодих вчених та органу виконавчої влади.

Пропозиції стосовно включення кандидатур до складу ініціативної групи надавати на електронну адресу Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин Донецької обласної державної адміністрації: inv.d@dn.gov.ua

Перші десять представників товариств молодих вчених, які виявили бажання працювати в ініціативній групі та подали в електронному вигляді заявку про участь у ній, будуть включені до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу ради.

Контактна особа: Власова Вікторія Володимирівна, тел. 068 538 39 46.


Департамент інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

 


Партнери