Інноваційна діяльність

Орієнтовний графік на серпень-грудень 2018 року, за яким планується навчання безробітних у центрах професійно – технічної освіти Державної служби зайнятості:

№п/пНазва ЦПТО ДСЗНазва професії (спеціальності, напряму)Строк навчання, міс.Орієнтований період навчання
 

Серпень

 

1Донецький ЦПТО ДСЗВиконання робіт в операційній системі Windows0,530.08.2018 – 12.09.2018
2Дніпропетровський ЦПТО ДСЗКористувач ПК: офісні технології та Інтернет2,1Серпень-жовтень
ОсновиWeb-дизайну: створення та супроводження веб-вузла3Серпень-листопад
3Сумський ЦПТО ДСЗКомп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації2,706.08.2018 – 12.10.2018
4Луганський ЦПТО ДСЗОсобливості комп’ютеризації облікової інформації на підприємстві0,308.08.2018 – 14.08.2018
5Львівський ЦПТО ДСЗТехнололії комп’ютерної обробки інформації0,327.08.2018 – 10.09.2018
6Рівненський ЦПТО ДСЗОператор інформаційно-комунікаційних мереж521.08.2018 – 16.01.2019
Комп’ютеризований бухгалтерський облік122.08.2018 – 21.09.2018
Створення конфігурацій на платформі «1С: Підприємство 8.3»130.08.2018 – 01.10.2018
7Харківський ЦПТО ДСЗОператор з обробки інформації та програмного забезпечення, 2 розряд5,507.08.2018 – 04.01.2019
 

Вересень

1Дніпропетровський ЦПТО ДСЗКомп’ютеризація бухгалтерського обліку2,2Вересень-листопад
2Рівненський ЦПТО ДСЗОператор комп’ютерної верстки, 3 категорія504.09.2018 – 05.02.2019
3Одеський ЦПТО ДСЗВиконання робіт на ПК за програмою користувача0,503.09.2018 – 14.09.2018
4

 

Львівський ЦПТО ДСЗОператор з обробки інформації та програмного забезпечення5,226.09.2018 – 22.02.2019
Технололії комп’ютерної обробки інформації0,320.09.2018 – 02.10.2018
 

Жовтень

1Донецький ЦПТО ДСЗОсобливості роботи в мережі Інтернет0,529.10.2018 – 09.11.2018
2Дніпропетровський ЦПТО ДСЗОператор з обробки інформації та програмного забезпечення, 2 кат.5,2Жовтень-березень 2019
Користувач ПК: офісні технології та Інтернет2,1Жовтень-грудень
Користувач ПК: офісні технології та Інтернет2,2Жовтень-листопад
3Полтавський ЦПТО ДСЗІнформаційні системи у сфері обслуговування1,25831.10.2018 – 03.12.2018
4Львівський ЦПТО ДСЗТехнололії комп’ютерної обробки інформації0,330.10.2018 – 12.11.2018
5Сумський ЦПТО ДСЗКомп’ютерні технології обробки бухгалтерської документації2,722.10.2018 – 26.12.2018
 

Листопад

1Донецький ЦПТО ДСЗОператор з обробки інформації та програмного забезпечення818.11.2018 – 22.07.2019
Виконання робіт в операційній системі Windows0,512.11.2018 – 23.11.2018
26.11.2018 – 07.12.2018
Особливості роботи в мережі Інтернет0,512.11.2018 – 23.11.2018
29.11.2018 – 12.12.2018
2Дніпропетровський ЦПТО ДСЗКомп’ютеризація бухгалтерського обліку2,1Листопад-січень 2019
ОсновиWeb-дизайну: створення та супроводження веб-вузла3Листопад-лютий 2019
3Рівненський ЦПТО ДСЗКомп’ютеризований бухгалтерський облік106.11.2018 – 05.12.2018
4Львівський ЦПТО ДСЗТехнололії комп’ютерної обробки інформації0,323.11.2018 – 06.12.2018
 

Грудень

1Донецький ЦПТО ДСЗВиконання робіт в операційній системі Windows0,518.12.2018 – 02.01.2019
Особливості роботи в мережі Інтернет0,520.12.2018 – 04.01.2019
28.12.2018 – 14.01.2019
2Дніпропетровський ЦПТО ДСЗКористувач ПК: офісні технології та Інтернет2,1Грудень-лютий 2019
Комп’ютеризація бухгалтерського обліку2,2Грудень-лютий 2019
3Рівненський ЦПТО ДСЗКомп’ютеризований бухгалтерський облік211.12.2018 – 14.02.2019
4Львівський ЦПТО ДСЗОператор з обробки інформації та програмного забезпечення5,217.12.2018 – 20.05.2019
Технололії комп’ютерної обробки інформації0,326.12.2018 – 09.01.2019

Відділ інноваційного розвитку і маркетингу територій

департаменту інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

Звіт про інноваційну діяльність регіону в 2017 році

Не зважаючи на триваючі бойові дії та повний розрив виробничих  ланцюгів з підприємствами на окупованій території Донецької області промисловістю продовжувалась інноваційна діяльність, у тому числі було впроваджено 69 нових технологічних процесів та 101 вид інноваційної продукції.

Протягом 2017 року інноваційну діяльність здійснювали 22 підприємства, що становить 11,5% до загальної кількості обстежених підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

На інновації в 2017 році підприємствами було витрачено 725,3 млн.грн. (на 18,7% більше ніж у 2016 році), у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 477,3 млн.грн. (65,8% від загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 209,0 млн.грн., (28,8%), на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) та інші інноваційні затрати – 39,0 млн.грн. (5,4%).

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 724,7 млн.грн., що складає 99,9% загального обсягу фінансування інновацій.

Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації у 2017 році склала 22 одинці, що дорівнює показнику 2016 року, у тому числі кількість підприємств, які впроваджували інноваційні процеси збільшилась на 4 одиниці, кількість маловідходних, ресурсозберігаючих підприємств збільшилась на 4 одиниці. За 2017 рік на промислових підприємствах було впроваджено у виробництво 101 найменування інноваційних видів продукції.

Кількість працівників за рівнем освіти, задіяних під час виконання наукових досліджень і розробок у Донецькій області за 2017 рік склала: 26 докторів наук, 42 кандидати наук, 170 дослідників. Варто відзначити зростання на 21 особу кількості науковців у порівнянні з показником 2016 року.  Донецька область займає 7 місце серед областей України по кількості закладів вищої освіти, які мають аспірантуру і докторантуру, 15 місце по кількості випущених аспірантів за 2017 рік.

На виконання наукових досліджень і розробок в 2017 році спрямовано 13,24  млн.грн., формування яких відбувалося:

 • за рахунок державного бюджету – 55,05%;
 • за рахунок власних коштів – 24,09%;
 • за рахунок коштів підприємств, організацій та установ – 20,86%.

Відділ інноваційного розвитку і маркетингу територій

департаменту інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

До уваги суб’єктів господарювання, закладів вищої освіти, наукових установ!

Нагадуємо, що у 2015 році Україна стала асоційованим членом Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020». «Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій, яка розрахована на 2014-2020 роки. Заснована на трьох ключових напрямах:

 – передова наука;

 –  лідерстві у промисловості;

 – суспільні виклики.

Програма надає підтримку широкому спектру діяльності, від наукових досліджень до демонстраційних проектів та інновацій, готових до виходу на ринок.

Мета програми – підтримка європейської науки на найвищому світовому рівні, усунення перешкод на шляху до створення інновацій і надання можливості співпраці державного і приватного секторів з метою проведення спільних досліджень і створення інноваційних продуктів.

В рамках програми «Горизонт 2020» також передбачено окремий інструмент підтримки малих та середніх підприємств, які мають значний інноваційний потенціал та достатню динамічність для здійснення революційних технологічних проривів і виведення на ринок інноваційних послуг. Удосконалення підходу до малих та середніх підприємств, включаючи посилення участі мікропідприємств, є одним із пріоритетів програми «Горизонт 2020», маючи на меті допомогти компаніям, які зараз швидко розвиваються, стати міжнародними.

Що два роки Європейська Комісія готує і публікує Робочі Програми для кожного окремого напряму. 27 жовтня 2017 року Європейська Комісія представила нову Робочу програму «Горизонт 2020», що охоплює 2018, 2019 та 2020 бюджетні роки і передбачає фінансування на рівні близько 30 мільярдів євро.

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» – актуальна дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською мовою об’ємом 10-15 сторінок, залежно від типу проекту.

Докладніше про програму «Горизонт 2020», її структуру та основні типи проектів в буклеті 

Детальна інформація щодо Робочої програми «Горизонт 2020» на 2018-2020 рр. за посиланням http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4123_en.htm

Конкурси, оголошені у рамках Робочої програми на 2018-2020рр. за посиланням http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/

У разі виникнення запитань звертатись за тел. +380507348280

Відділ інноваційного розвитку і маркетингу територій

департаменту інвестиційно-інноваційного

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

Учасники стартап-школи Sikorsky Challenge дізналися, як привернути увагу інвестора та потрапити у 10% переможців

14.05.2018 розпочався другий цикл тренінгів стартап-школи, яка функціонує на базі Донбаської державної машинобудівної академії (в м. Краматорську). Теоретичні заняття триватимуть до 16 травня. Практичні заняття відбудуться з 23 по 26 травня 2018 року. Відбір 3 найкращих інноваційних стартап-проектів пройде з 06 по 08 червня 2018 року.

Теоретичні заняття в стартап-школи, що функціонує на базі Донецького національного технічного університету (м. Покровськ) заплановано з 17.05.2018 по 19.05.2018, практичні заняття відбудуться з 25.05.2018 по 26.05.2018 та з 11.06.2018 по 12.06.2018. Відбір 3 найкращих інноваційних стартап-проектів пройде з 25 по 27 червня 2018 року.

Досвідчені, молоді та потенційні підприємці безкоштовно можуть дізнатися про секрети інноваційних впроваджень від відомого міжнародного бізнес-тренера Ігоря Пеєра,  співзасновника інноваційної системи Sikorsky Challenge, директора компанії Be Next IT (Ізраїль).

У понеділок, під час теоретичних занять, вже обговорювалися практичні питання впровадження проектів, у т.ч. із використання сонячної енергії та формування платформи для освітян.

У разі зацікавленості пишіть на електронну адресу департаменту інвестиційно- інноваційного розвитку та зовнішніх відносин облдержадміністрації inv.d@dn.gov.ua з темою Sikorsky Challenge.

Тел. для довідок 0507348280

Відділ інноваційного розвитку і маркетингу 

територій  департаменту інвестиційно-інноваційного

розвитку та зовнішніх відносин облдержадміністрації

До уваги підприємців, новаторів, дослідників, винахідників та студентів!

Нагадуємо, що в регіоні продовжується розбудова мережі стартап-шкіл Sikorsky Challenge: навесні 2018 року відкрито ще дві школи в м. Краматорськ та м. Покровськ. Зазначені стартап-школи функціонують в рамках проекту «МОДЕЛЬ СТАРТАПІВ «СІКОРСЬКІ ЧЕЛЕНДЖ» ОБ’ЄДНУЄ ДОНБАС» за фінансової підтримки USAID (проект «Зміцнення громадської довіри»).

Перший цикл тренінгів успішно завершено. На даний час триває набір у другу групу. Навчання для учасників безкоштовне.

Цикл тренінгів стартап-школ, що функціонує на базі Донбаської державної машинобудівної академії (в м. Краматорську) проходитиме з 14 по 16 травня 2018 року. Практичні заняття відбудуться з 23 по 26 травня 2018 року. Відбір 3 кращих інноваційних стартап-проектів пройде з 06 по 08 червня 2018 року.

Фестиваль регіональних проектів «Сікорські Челендж» пройде з 21 по 23 червня 2018 року в рамках форуму «Наука. Бізнес. Інновації».

В рамках функціонування Cтартап-школи за методиками Sikorsky Challenge можуть пройти навчання:

 • суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі зі сфери інноваційного підприємництва;
 • винахідники, інженери, науковці, студенти;
 • тренери з підготовки стартаперів, менеджери (організатори, координатори) стартап-шкіл.

Після завершення навчання передбачено участь перспективних проектів випускників Стартап-шкіл у конкурсах, пошук інвесторів та відкриття стартап-компаній.

Більш детальна інформація за тел. 050 734 82 80,  inv.d@dn.gov.ua

Департамент інвестиційно-інноваційного 

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

Кокурс у галузі біотехнологій “40 Under 40 Leaders in Biotech in Ukraine”

До уваги студентів, дослідників та підприємців!

Нагадуємо, що триває прийом заявок на участь у конкурсі “40 Under 40 Leaders in Biotech in Ukraine”, де організатори планують знайти 40 новаторів у віці до 40 років (народжені до 1 січня 1978 року), які працюють за напрямом біотехнологій.

Переможці отримають грант або грошову винагороду для відвідування конференцій та виставок у США на загальну суму 25 тис доларів.

Конкурс для молодих науковців реалізовано у межах Біотехнологічної ініціативи Фундація США-Україна, які вважають, що біотехнологія це перспективна галузь для економічного майбутнього України.

Критерії для оцінки кандидатів:

 • лідерство у галузі;
 • підприємницька реалізація;
 • можливість комерціалізувати дослідження;
 • поточний чи майбутній вплив дослідження;
 • користь від діяльності або інновацій для українського суспільства.

Дедлайн заявок до 31 березня 2018 року.

Для участі у конкурсі претенденти мають подати заявку з описом досягнень, а також винаходу або іншого значного внеску в галузь біотехнологій.

Заявку необхідно заповнити англійською мовою та завантажити на сайт Фундації США-Україна (http://www.usukraine.org/) або надіслати на електронну адресу info@usukraine.org

Більш детальна інформація про конкурс за посиланнями:

http://www.usukraine.org/usufs-biotechnology-initiative-goes-kyiv/;

http://www.usukraine.org/recognizing-40-40-leaders-biotech-ukraine-25000-prizes-go-top-awardees/

У разі виникнення запитань звертатись  за тел. +380507348280.

Відділ інноваційної політики департаменту

інвестиційно-інноваційного розвитку

та зовнішніх відносин облдержадміністрації

 

Конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

Інформуємо, що Міністерство освіти і науки України та Державне агентство з розвитку освіти Латвійської Республіки розпочало конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки.

Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між новаторами та науковцями обох країн.

Перевагу отримають проекти за наступними напрямами:

 • Енергетика та енергоефективність;
 • Екологія та раціональне природокористування;
 • Нові технології профілактики та лікування основних захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
 • Нові матеріали;
 • Демографічні зміни, міграція та мігранти;
 • Особливості та проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості;
 • Технології оборонного спрямування.

Дедлайн 15 травня 2018 року.

Детальна інформація про конкурс  додається.

Форма заявки на участь у конкурсі знаходиться тут.

У разі виникнення запитань звертатись  за тел. +380507348280.

Відділ інноваційної політики  департаменту

інвестиційно-інноваційного  розвитку

та зовнішніх відносин облдержадміністрації

Інноваційна активність в регіоні

У зв’язку з окупацією основної промислової території Донецької області та необхідністю термінової стихійної евакуації було втрачено переважну більшість наукової матеріально-технічної бази, а також значні наукові кадри. Зважаючи на те, що більшість наукових установ є матеріалоємними, а в Державному бюджеті України спостерігається збереження тенденції до фінансування науки за «залишковим» принципом, можливість найскорішого відновлення основних фондів наукових інститутів, а відповідно, збереження кадрового потенціалу, кожного місяця втрачається

Але, незважаючи на тимчасове (з 2013 по 2016 роки) призупинення інтенсифікації інноваційного розвитку області через необхідність вирішення невідкладних соціальних проблем, промисловими підприємствами Донецької області, що здійснюють діяльність на території підконтрольній Уряду України, продовжено та відновлено інноваційні процеси.

Так, у 2016 році в Донецькій області інноваційну діяльність здійснювали  26 підприємств, що становило 13,8%, до загальної кількості промислових підприємств із середньою кількістю працівників 50 осіб і більше.

На інновації в 2016 році підприємства витратили 610,9 млн.грн, у т.ч. на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 209,5 млн.грн (34,3 відс. загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні та зовнішні науково-дослідні розробки – 150,8 млн.грн. (24,7%),  на придбання інших зовнішніх знань (придбання нових технологій) – 250,6 (41,0%) млн. грн.

Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишалися власні кошти підприємств – 609,4 млн. грн. (99,7%). Кошти вітчизняних та іноземних інвесторів в інноваційну діяльність Донецької області не спрямовувалися з 2013  року.

У 2016 році інновації впроваджували 84,6% підприємств, які займалися інноваційною діяльністю, з них інноваційні види продукції впроваджували 59,1%, нові технологічні процеси – 68,2%.

У 2016 році 12 підприємств (46,2% підприємств, що здійснювали інноваційну діяльність) реалізували інноваційну продукцію, серед яких 4 – продукцію, яка була новою для ринку.

У 2016 році кількість впроваджених інноваційних видів продукції на промислових підприємствах склало 153 найменувань, в т.ч. нових для ринку – 11,1% від загальної кількості впроваджених інноваційних видів продукції в регіоні.

На виконання наукових досліджень і розробок в 2016 році спрямовано 18,9  млн.грн., з яких. за рахунок державного бюджету – 19,5%; за рахунок власних коштів – 67,3%, решта 13,2 відс. за рахунок коштів підприємств, організацій та установ.

У регіоні валові витрати на виконання наукових досліджень і розробок у 2016 році склали 19,7 млн.грн., що становило 0,16 % від загальних валових витрат в Україні.

Так, потенціал інноваційної діяльності в регіоні на даний час ослаблено, але його відновлення та активне використання спроможне відновити промислове виробництво на новій технологічній основі. При цьому слід мати на увазі таке методологічне положення, вироблене світовою практикою:

кожний відсоток вкладення ВВП в інвестиції дає зростання ВВП на 0,3%. Тому на рівні держави інвестиції мають бути на рівні 15-20% ВВП, а на рівні підприємств – не менше 20% його доходу.

Відділ інноваційної політики департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

До уваги інноваторів!

З 20 лютого 2018 року на сході України стартував проект «МОДЕЛЬ СТАРТАПІВ «СІКОРСЬКІ ЧЕЛЕНДЖ» ОБ’ЄДНУЄ ДОНБАС», фінансово та організаційно підтриманий  Проектом «Зміцнення громадської довіри», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

Мета проекту – розбудувати мережу інноваційних кластерів, в яких представники бізнесу і молодь Донеччини та Луганщини зможуть навчатися інноваційному підприємництву та перетворювати свої креативні ідеї в успішні стартап-компанії.

Виконавцем проекту є Інноваційний холдинг «СІКОРСЬКІ ЧЕЛЕНДЖ» (м. Київ), залучено міжнародних та вітчизняних тренерів з інноваційного підприємництва.

Програма навчання в Стартап Школі Sikorsky Challege передбачає триступеневу підготовку майбутніх стартаперів:

1-й ступінь «Вступ до інноваційного підприємництва»;

2-й ступінь «Практика запуску стартапу»;

3-й ступінь «Робота над прототипом та формування стартап-проекту під зацікавлених інвесторів».

14 березня 2018 р. в м. Краматорську почне функціонувати Стартап-школа «Sikorsky Challenge» на базі Донбаської державної машинобудівної академії.

В рамках функціонування Cтартап-школи за методиками Sikorsky Challenge можуть пройти навчання:

 • винахідники з основ інноваційного підприємництва, інженери, науковці, студенти;
 • тренери з підготовки стартаперів;
 • менеджери (організатори, координатори) Стартап шкіл;

Після завершення навчання передбачено участь перспективних проектів випускників Стартап-шкіл у конкурсах, пошук інвесторів та відкриття стартап-компаній.

Церемонія відкриття Стартап школи відбудеться:

14 березня 2018 р., 1330

за адресою: м. Краматорськ, вул. Академічна, 72 (ДДМА, І корпус, ауд. 1319)

Перший цикл тренінгу відбудеться:

14 березня 2018 р., 15.00;

15 березня 2018 р., 12.00;

16 березня 2018 р., 12.00.

Запрошуємо усіх бажаючих до участі в проекті, тел. для довідок 0507348280

Департамент інвестиційно-інноваційного  

розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністраціїIT-Connect 2017

20 квітня 2017 р. в м. Краматорську в конференц-залі Донбаської державної машинобудівної академії (бульвар Машинобудівників, 39, 2-ий корпус) відбудеться Відкрита конференція IT-розробників «ITConnect 2017». Початок заходу о 1000, реєстрація розпочнеться о 930.

Метою Конференції є розкриття прихованого потенціалу в сфері інформаційних технологій, виявлення талановитої молоді та формування локальної спільноти IT-професіоналів. Програма заходу охоплює:

 • питання тенденцій в IT-освіті,
 • сучасні підходи до розробки  інформаційних технологій,
 • висвітлення досвіду успішних стартапів.

Під час конференції будуть презентовані наступні теми:

 • Підвищення практичної спрямованості навчального процесу у вищій школі, покращення освіти, впровадження сучасних технологій навчання із застосування вбудованих комп’ютерних систем, віртуальних та віддалених лабораторних робіт, командна робота студентів на проектами;
 • Необхідність осучаснення навчальних програм;
 • Сучасні стандарти та методології організації та проектування комп’ютеризованих систем для інтелектуальної обробки даних на основі інженерії знань;
 • Розгляд прикладів проектування сховищ даних і представлення знань із використанням онтологічного підходу та теорії категорій;
 • Досвід роботи шведських компаній в Україні;
 • Хмарний сервіс для розподіленого транскодування відео;
 • Введення в історію розвитку віртуальної реальності, останні тенденції, плани розвитку VR-геймінгу;
 • Взаємовідношення замовників та користувачів до філософії матеріального дизайну;
 • Чат-боти в бізнесі.

Під час конференції буде проведено майстер-клас щодо створення анімації для сайту (підготовка графіки в редакторі, програмування, оптимізація для мобільних пристроїв).

Теми актуальні. Участь безкоштовна. Пропонуємо прийняти участь.

Звертаємо увагу на необхідність попередньої реєстрації. Зареєструватись та ознайомитись з програмою можна на сайті: http://itconnect.quartsoft.com.ua/

За додатковою інформацією можна звертатись за тел. +380507348280

Департамент інвестиційно-інноваційного розвитку

і зовнішніх  відносин Донецької облдержадміністрації

 


Партнери