Переваги об’єднання громад

Об’єднана громада одержує додаткові фінансові та майнові ресурси. Зокрема, в громаді залишатиметься 60% податку на доходи фізичних осіб (відрахування із офіційної заробітної плати), громада отримуватиме освітні й медичні субвенції від держави й право розпоряджатися землями на території громади, А САМЕ:

1 – у разі об’єднання громад у об’єднану громаду до відповідного бюджету буде зараховуватись 60 відсотків від податку на доходи фізичних осіб, сплаченого на території громади (сьогодні відповідні кошти зараховуються до районного бюджету;

2 – новоутворені громади з недостатньою забезпеченістю доходної бази отримають компенсацію за рахунок трансферту з державного бюджету. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджети об’єднаних громад отримають право на одержання з державного бюджету базової дотації залежно від надходжень податку на доходи фізичних осіб на 1 жителя;

3 – чинне законодавство передбачає надання для бюджетів об’єднаних громад освітньої субвенції, що дозволить залучити на базовий рівень фінансового ресурсу. При цьому, об’єднані громади отримають право вільно розпоряджатися коштами для утримання середньої освіти та упорядковувати мережу установ освіти у межах новоутворених рад за рахунок коштів субвенції;

4 – органи місцевого самоврядування об’єднаних громад отримають також право на здійснення видатків на утримання дошкільної і позашкільної освіти та культури;

5 – додаткові ресурси на базовому рівні очікуються також від скорочення адміністративних витрат на утримання апаратів малонаселених сільських рад.  Середня чисельність працівників сільських рад навіть найменших громад складає не менше 3-х людей. Закон України „Про добровільне об’єднання територіальних громад” передбачає обрання у селах і селищах, що входять до об’єднаної громади, старост, які мають представляти інтереси жителів села у виконавчому комітеті ради, членами яких вони будуть, сприяти жителям у підготовці документів для розгляду органом самоврядування, брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади. Староста буде посадовою особою місцевого самоврядування і обиратиметься жителями відповідного села чи селища.

6 – субвенція розподілятиметься пропорційно до площі громади та кількості сільського населення за рівною вагою цих факторів. При цьому, чим більше громад об’єднаються, тим більшим буде обсяг підтримки з державного бюджету.  Це є додатковим стимулом об’єднання мало чисельних сільських громад. Для отримання субвенції районними центрами за другим фактором, до райцентру необхідно приєднувати сільські населені пункти, оскільки населення селищ – районних центрів за чинним законодавством визнається міським населенням.

ПОДАТКИ:

 • 60% ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 • 25% ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
 • 5% АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
 • 100% ЄДИНОГО ПОДАТКУ
 • 100% ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 • 100% ПОДАТКУ НА МАЙНО (НЕРУХОМІСТЬ, ЗЕМЛЯ, ТРАНСПОРТ)

ЗБОРИ ТА ІНШІ ПЛАТЕЖІ:

 • ПЛАТА ЗА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ
 • ЗБІР ЗА МІСЦЯ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
 • ПЛАТА ЗА ЛІЦЕНЗІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ НА ПЕВНІ ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • НАДХОДЖЕННЯ ВІД ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ ТА ІНШИМ МАЙНОМ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У КОМУНАЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
 • РЕНТНІ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
 • ІНШІ

ІНШІ ДОХОДИ:

 • РІЗНОМАНІТНІ ТРАНСФЕРТИ (БАЗОВА ДОТАЦІЯ, МЕДИЧНА ТА ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЇ, ІНШІ СУБВЕНЦІЇ, КАПІТАЛЬНІ ТРАНСФЕРТИ)
 • ВЛАСНІ НАДХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
 • ЦІЛЬОВІ ТА ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН ДО МІСЦЕВИХ ФОНДІВ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
 • НАДХОДЖЕННЯ В РАМКАХ ПРОГРАМ ДОПОМОГИ І ГРАНТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Партнери