Економічний потенціал

Економічний потенціал

ekonom-potentsialОбласть має високий індустріальний рівень розвитку. На території Донецького регіону зосереджена п’ята частина промислового потенціалу України. У галузевій структурі промислового виробництва найбільшу питому вагу має чорна металургія та паливно-енергетичний комплекс, хімічна промисловість, машинобудування. Область є основним постачальником металу, продукції машинобудування і хімічної промисловості. Регіон дає 20% валового внутрішнього продукту України. Характерною рисою господарського комплексу області є сполучення потужної промисловості з багатогалузевим сільським господарством і розвинутою транспортною системою.

Промисловість

Промисловий потенціал області складає основу господарського комплексу регіону і займає важливе місце в економіці України. Область володіє майже п’ятою частиною основних промислово-виробничих фондів України, забезпечує майже 20% загальнодержавного обсягу реалізованої промислової продукції, займає перші та провідні місця по випуску багатьох видів промислової та сільськогосподарської продукції.

Вугільна промисловість забезпечує 70% загального обсягу вуглевидобутку в Україні та понад 80% видобування коксівного вугілля. Виробнича  потужність  вугледобувних  підприємств  складає  40  млн. т  вугілля на рік, балансові промислові запаси  вугілля  –  14  млрд. т. Відповідно до заходів програми реструктуризації  вугільної  галузі  здійснюється закриття неперспективних шахт.

Електроенергетика представлена єдиним комплексом генеруючих, мережних, ремонтно-технічних виробництв. Встановлена потужність 6 теплових електростанцій (9,0 тис.МВт) здатна повністю забезпечити обласні потреби і постачання електроенергії за межі регіону.

ekonom-potentsial1Металургія. У металургії і металообробці зосереджено майже 20% основних засобів виробництва і чверть промислово-виробничого персоналу області. Серед пріоритетних напрямків, які реалізуються на металургійних підприємствах для підвищення конкурентоспроможності продукції, – модернізація обладнання, освоєння альтернативних джерел енергії, впровадження нових енергозберігаючих технологій. Найпотужніші підприємства чорної металургії: ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», ВАТ «Донецький металургійний завод», ВАТ “Харцизький трубний завод”.

Майже 75% вогнетривкої продукції в Україні виробляється в Донецькій області. Це зумовлено наявністю багатої сировинної бази і близьким розташуванням основних споживачів продукції – металургійних і коксохімічних заводів. Вогнетривкі підприємства виробляють магнезіальні, алюмосилікатні, динасові вогнетриви, неформовані та молоті матеріали, а також видобувають вогнетривку сировину – глини, каолін і пісок формувальний.

Кольорова металургія.  У Донецькій області розташовані основні виробники в Україні прокату кольорових металів на основі міді, а також твердих сплавів і порошків на основі заліза, нікелю, міді.  В області інтенсивно розвивається виробництво свинцю зі вторинної сировини. Ця галузь є конкурентоспроможною на міжнародному ринку, що дозволяє експортувати більше 50% продукції. Все це робить кольорову металургію досить привабливою для інвестицій. Кольорова металургія в Донецькій області представлена підприємствами: ЗАТ “Свинець”, ЗАТ “Цинк”  (м. Костянтинівка), ВАТ “Торезтвердосплав” (м.Торез); ВАТ “Артемівський завод з обробки кольорових металів” (м. Артемівськ).

Машинобудування. У структурі машинобудування України питома вага Донецької області найбільша. Підприємства машинобудування регіону забезпечують технікою та обладнанням практично весь базовий промисловий комплекс України. Номенклатура продукції, яка виготовляється машинобудівними заводами області дуже різноманітна: металургійне, ковальсько-пресове, гірничошахтне і гірничорудне, коксохімічне, газо-нафтопереробне, підйомно-транспортне обладнання, вантажні вагони (у т.ч. цистерни, піввагони, криті вагони, платформи, хопери), машини для будівництва, ремонту та діагностики залізничної колії, автозаправники, важкі металообробні верстати, машини для сільського господарства, спеціальні вироби та побутова техніка. Машинобудування Донецької області орієнтовано на експорт. Більше половини усієї машинобудівної продукції постачається майже в 100 країн світу. З метою створення продукції світового рівня на підприємствах машинобудування впроваджуються сучасні технології, здійснюється технічне переозброєння та модернізація виробничих потужностей. Провідними підприємствами галузі є: Новокраматорський машзавод (НКМЗ), Азовмаш, Старокраматорськиймашинобудівний завод, Енергомашспецсталь, Краматорський завод важкого верстатобудування, Дружківський машинобудівний завод, Горлівський машинобудівний завод, Артемівський машинобудівний завод «Вістек», Донецькгірмаш, Ясинуватський машинобудівний завод, Норд, Топаз, Сніжнянський машинобудівний завод, Зуївський енергомеханічний завод, Бетонмаш, Донецький завод гірничорятувальної апаратури, Словважмаш. На цих підприємствах виготовляється понад 70 % машинобудівної продукції області. Також, на території регіону розташовані профільні інститути: Дондіпровуглемаш, УкрНДІметалургмаш, Науково-дослідний інститут комплексної автоматики, УкрНДІВЕ, інститут керамічного машинобудування (м. Слов’янськ).

Коксохімія. На коксохімічних підприємствах Донецької області виробляється половина загальноукраїнських обсягів коксу. Найпотужнішим підприємством цієї галузі в Україні і в Європі є ВАТ “Авдіївський коксохімічний завод”, де виробляється третина всього коксу на Донеччині. На заводі опановано випуск біля 30 видів продукції, у тому числі коксу металургійного і пекового, сульфату амонію, сірчаної кислоти, бензолу, кам’яновугільної смоли, нафталіну, фталевого ангідриду, германієвого концентрату тощо. Виробничі потужності складають біля 6 мільйонів тонн коксу на рік; впроваджуються  технологій сіркоочистки, переробки газового конденсату на аналоги бензину, дизельного палива, мазуту, збагачування шламів та “хвостів” флотації, грануляції у пекококсовому цеху.

Хімічна промисловість і виробництво будівельних матеріалів. Понад 50% хімічної продукції області експортується. Реалізація заходів щодо реконструкції і модернізації підприємств та впровадження інвестиційних проектів дозволили значно збільшити виробництво. Донецька область стала займати одне з провідних місць в Україні в цій галузі, забезпечуючи чверть загальнодержавного випуску мінеральних добрив, третину синтетичного аміаку та сірчаної кислоти. Провідним підприємством хімічної промисловості є “Концерн Стирол”, який виробляє біля 80% загальних обсягів хімічної продукції в Донецькій області.

Будівельні матеріали. Індустрія будівельних матеріалів області базується на власній сировині, яка представлена численними родовищами піску, будівельного каменю, гіпсу, щебеню, тугоплавкої глини, цегельно-черепичної та цементної сировини. Досить розвинутий комплекс промисловості будівельних матеріалів області охоплює декілька підгалузей – цементну, скляну, керамічну, видобуток нерудних і виробництво теплоізоляційних матеріалів. Провідними підприємствами-виробниками будівельних матеріалів регіону є Амвросіївська філія ПАТ “Хейдельбергцемент-Україна”, ТОВ “Кнауф Гіпс Донбас”, ЗАТ “Лафарж Гіпс”, ЗАТ “Зевс Кераміка” тощо.

Агропромисловий комплекс

Економіка області представлена також потужним агропромисловим комплексом. Аграрний сектор Донецької області охоплює сільське господарство, харчову і переробну промисловість, забезпечує продовольчу безпеку регіону, формує 5% валової продукції сільськогосподарського виробництва держави. Відмінною особливістю області є реалізація єдиного в Україні інноваційно-інвестиційного проекту «Створення вертикально інтегрованої структури із замкнутим циклом виробництва м’яса і м’ясопродуктів ЗАТ «АПК-ІНВЕСТ» (результатом реалізації проекту в 2013 році буде вирощування 600 тис. голів свиней на рік). Мета таких проектів – повне забезпечення населення області м’ясом птиці, яйцем власного виробництва, збільшення рівня забезпеченості свининою і молоком, з подальшою перспективою виходу сільгосппродукції на експорт.  Одним  із пріоритетів розвитку галузі тваринництва є реконструкція і будівництво молочних  комплексів  з  молочно-доїльними  блоками.  Донецькою областю розпочато реалізацію інвестиційного проекту  «Будівництво  сільськогосподарського  оптового  ринку «Донбас».

Динамічно працюють харчова і переробна промисловість, розвивається торгівля.

Банківська система

У Донецькій області сформована розвинена банківська система, яка представлена 91 фінансовою установою з 176 діючих в Україні. Банківська мережа регіону складається зі 112 банків і філій, найбільші з яких – ВАТ «Промінвестбанк», Донецька обласна філія “Укрсоцбанк”, що входить до UniCredit Group, ВАТ «Ощадбанк» і АТ «Укрексімбанк».  За кількістю банків-юридичних осіб Донецька область займає третє місце в Україні. Банківська мережа охоплює 24 міста і 7 районних центрів. Але найбільшу кількість банків та філій (46,4%) – сконцентровано в місті Донецьк.  Загалом в області на 2,5 тис. осіб припадає 1 банківська установа.

Мале підприємництво

В області зареєстровано 26 тис. підприємств малого бізнесу, або 86% від загальної кількості суб’єктів господарської діяльності області. В сфері малого підприємництва зайнято 12,5% загальної чисельності зайнятих в економіці області. У 2006 році   підприємствами   малого   бізнесу   було реалізовано продукції,  (робіт, послуг) на суму 7,5  млрд.грн.,  що складає 2,8%  від загального  обсягу виробництва  по  області. В ході реалізації Регіональної програми розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки було здійснено ряд заходів, спрямованих на  створення  сприятливих умов для розвитку малого підприємництва.

Телекомунікаційні системи

В області прискореними темпами розвивається інфраструктура телекомунікацій. Є можливості розширення використання мобільних телефонів, стільникового і пейджингового зв’язку. Вартість послуг мобільних комунікацій – на рівні європейських цін. Ряд компаній області надають клієнтам високоякісний доступ до Інтернету.

ekonom-potentsial2


Партнери