Архiви Березня


Відповідно до Указу  Президента України «Про  сприяння  розвитку громадянського суспільства в Україні» від 26 лютого 2016 року № 68/2016, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами), наказу департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації від 29 серпня 2017 року № 56 та на виконання обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017 – 2020 роки департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації оголошує обласний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених  інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2019 році.

Проекти, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію таких цілей та пріоритетних завдань:

  1. Інституційний розвиток інститутів громадянського суспільства.

Види діяльності:

проведення інформаційних кампаній, спрямованих на популяризацію  інститутів громадянського суспільства;

розробка та друк методичних матеріалів;

організація та проведення засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів та інших заходів.

  1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання.

Види діяльності:

проведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, зльотів, марафонів та інших заходів;

видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами з метою забезпечення:

посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки громадян, формування патріотичної свідомості громадян шляхом розвитку історичної пам’яті, популяризації української культури і народних традицій, усвідомлення національної своєрідності;

пропаганди духовних цінностей українського народу, виховання в громадськості почуття патріотизму, любові до своєї Батьківщини.

  1. Утвердження громадянської свідомості й активної громадянської позиції.

Види діяльності:

проведення акцій, ігор, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, зборів-походів, семінарів-тренінгів, тренінгів, змагань, зборів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, культурно-просвітницьких заходів, театралізованих дійств та інших заходів, спрямованих на популяризацію державних та загальнолюдських цінностей, усвідомлення громадянського обов’язку.

  1. Розвиток неформальної освіти.

Види діяльності:

організація та проведення інформаційних кампаній, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів,  розробка та друк методичних матеріалів спрямованих на популяризацію інструментів місцевої демократії, соціального підприємництва, соціального замовлення.

  1. Забезпечення міжрегіонального/міжнародного співробітництва громадян області.

Види діяльності:

проведення засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, форумів громадських організацій, заходів з обміну досвідом роботи з вітчизняними та іноземними інститутами громадянського суспільства.

  1. Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень.

Види діяльності:

проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань та інших заходів з визначення основних проблем громад області (область, район, місто, селище, село) та ступеня їх вирішення;

проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань та інших заходів з метою оцінки стану запровадження механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики (консультацій з громадськістю, роботи громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи).

Цільова аудиторія програми (проекту, заходу): мешканці Донецької області, які проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Програми мають бути виконані до 01 грудня 2019 року. Обласний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) передбачає провадження проектної діяльності у більш як половині районів області, де органи державної влади здійснюють свої повноваження та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області, де органи державної влади здійснюють свої повноваження; поширення інформації про результати проекту у більш як половині районів області, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву на участь у проведенні обласного конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, складену за формою встановленою додатком 1 та рішення керівного органу громадської організації про затвердження проекту програми, скріпленого печаткою організації (за наявності);

2) копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);

3) копію документа, виданого територіальним органом Державної фіскальної служби у Донецькій області не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

4) опис програми (проекту, заходу) за формою встановленою додатком 2 та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою встановленою додатком 3;

5) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

6) інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (в письмовому та електронному вигляді) (у тому числі копію податкового звіту про впровадження організацією проектів програм за останні два роки та довідку з банку про відкриття поточного рахунку).

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Всі документи та окремо їх копії мають бути пронумеровані, прошнуровані, підписані керівником або уповноваженою особою інституту громадянського суспільства та скріплені її печаткою (у разі наявності).

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу та здійснюють свою діяльність на території Донецької області, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.

Учасник конкурсу забезпечує достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції.

До участі у конкурсі не допускаються всеукраїнські фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, всеукраїнські громадські організації інвалідів і ветеранів та їх спілки, підприємства та організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємства та об’єднання зазначених товариств, що спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів, національні творчі спілки та їх регіональні осередки.

Також до участі в конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства в разі, коли:

інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутів громадянського суспільства, формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу відповідно до зазначеного рейтингу та обсягу бюджетних коштів для надання фінансової підтримки для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програм (проектів, заходів) та не може перевищувати 200 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менш як 25  відсотків необхідного обсягу фінансування.

Конкурс буде завершено протягом 15 днів після затвердження кошторису департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації на 2019 рік.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі та приймаються з дня опублікування оголошення до 01 вересня 2018 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 9-00 до 18-00 год. за адресою:  м. Краматорськ, вул. О. Тихого, буд. 6, департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, divp@dn.gov.ua

 


Додаткові матеріали:


Сьогодні у Краматорську відбувся другий етап відкритого краєзнавчого конкурсу проектних робіт «Донеччина.UA» – презентаційний.

На другий етап конкурсу рішенням членів журі було запрошено всіх учасників номінації «Цикли фоторепортажів, фотовиставок» та «Цикли статей, інтерв′ю, репортажів, рубрик у інтернет виданнях».

Під час засідання було заслухано роботи учасників конкурсу, обговорений кошторис, необхідний для реалізації проекту. Незабаром члени журі оголосять результати оцінювання проектних робіт та визначать переможців у попередніх номінаціях.

Департамент інформаційної  та внутрішньої політики облдержадміністрації


Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків

У Дитячій центральній бібліотеці ім. О. Пушкіна відбулося справжнє свято – презентація нової книги, яка вийшла цього року у видавництві «Книголав» – «Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків». На зустріч з читачами бібліотеки завітали з Києва творці дитячої книги,  автор – Марк Лівін,  та кураторка проекту Катерина Котвицька.

У Дружківці відкрилася виставка, присвячена французьким інвестиціям

Нова виставка «Міжнародні інвестиції в Україну з кінця XIX – початку ХХ століття» проходить в рамках проекту «Музей відкритий на ремонт». Основна ідея заходу – розповісти про вплив європейських країн і Америки на розвиток індустрії у Донецькому регіоні.

Фінал чемпіонату міста Слов’янська з боулінгу серед учнівської та студентської молоді

У розважальному центрі «TALER» відбувся фінал чемпіонату міста Слов’янська з боулінгу серед учнівської та студентської молоді (група вищих навчальних закладів І-ІІ р.а.).

Фінал видався цікавим і напруженим: команди навчальних закладів показали набагато кращі результати ніж у відбіркових іграх. Учасники змагалися до останнього в запеклій боротьбі за перемогу.

“Неформальна освіта”

У ЦКД ім. Горького розпочався тренінг “Неформальна освіта через діалог”, організований ГО “Альтанка”. Присутні взяли участь у грі-знайомстві та розпочали перший (з трьох) днів семінару зі спілкування про критичне мислення.

Делегація з Маріуполя відвідала інноваційну школу Гданська

Делегація з Маріуполя на чолі з міським головою Вадимом Бойченко відвідала середню школу № 8 польського міста Гданськ. В Україні проходить реформа освіти, тому мета візиту – ознайомитися з інноваційними підходами в навчанні дітей і з передовими практиками.

У школі просторо і креативно. Бібліотеки та зони відпочинку продумані таким чином, щоб усім дітям було комфортно і вони могли вільно розвивати свої здібності.

Представникам муніципалітету розповіли про роботу центру зайнятості

У Маріуполі провели День відкритих дверей центру зайнятості. Гості – представники Центральної районної адміністрації, Департаменту адміністративних послуг, Маріупольської об’єднаної державної податкової інспекції та Пенсійного фонду України у Маріуполі.

Директор центру зайнятості Юрій Чуприн ознайомив присутніх з роботою Онлайн-центра працевлаштування, Кейс-офісу, Молодіжного центру «Profi challenge», бізнес-школи для молоді «Start Up» та Клубу «Свідомого батьківства». Керівник центру зайнятості підкреслив, що використання дистанційних форм та існуючих гаджетів виводить надання послуг на новий рівень взаємодії з клієнтами.

У Маріуполі розпочинається театральний фестиваль

Театральні колективи Палаців культури міста почали представляти глядачеві свої кращі спектаклі.

Офіційно розпочинається фестиваль з моноспектаклю київського театру «Сузір’я» – «Новеченто (1900-ий)», який створено за романом італійського письменника Алессандро Баріко. Показ відбувається за підтримки Департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради та Народного депутата України Сергія Тарути.

У березні троє маріупольських школярів стали призерами Всеукраїнських олімпіад

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з математики та історії. Це троє учнів технічного ліцею та НВК «Гімназія-школа» №27. Вони гідно представили Маріуполь на національному рівні, посівши треті місця.

На олімпіаді з математики честь Маріуполя захистили учні технічного ліцею Микита Харін та Даніїл Забільський. Навчаються вони у восьмому класі фізико-математичного профілю.

А на олімпіаді з історії гідно виступила учениця дев’ятого класу НВК «Гімназія – школа» №27 Анастасія Саніна. Вона посіла третє місце серед 200 учасників з усієї країни.

Юні художники Бахмута

Управління освіти Бахмутської міської ради розпочало проведення  міського фестивалю дитячої творчості «Маленькі зірочки Бахмута» серед вихованців закладів дошкільної освіти міста.

Цей фестиваль проводиться щороку з метою соціального заохочення розвитку дитячої творчості та створення умов для самореалізації творчого потенціалу особистості дитини в різних жанрах мистецтва,  розкриття творчого  потенціалу дітей та педагогів, формування художньо-продуктивної, мовленнєвої, особистісно-оцінної  та соціально-комунікативної компетенцій вихованців дошкільної освіти. У цьому році організатори фестивалю  додали нову номінацію «Юний художник».

Чемпіонат міста з настільного тенісу серед людей з інвалідністю

У приміщенні стадіону «Металург» відбувся чемпіонат міста з настільного тенісу серед людей з інвалідністю з порушенням слуху, в якому прийняло участь 6 жінок и 7 чоловіків.

У Селидовому матері загиблого воїна АТО вручили орден «за мужність» ІІІ ступеня (посмертно)

Кожна нагорода повинна знаходити свого героя. Нажаль, в такий скрутний для країни час, нагороди героям частіше за все дістаються посмертно. Ось і сьогодні, в приміщенні Селидівської міської ради орденом була нагороджена мати загиблого в АТО Олександра Сухініна.

Сержант Сухінін Олександр Віталійович (позивний «Баня») народився 25 квітня 1972 року в м.Макіївка, майже все життя прожив у м.Українськ.

Ростислава Кравченка включено до збірної країни з боксу

Майстер спорту з боксу, стипендіат Селидівської міськради як перспективний спортсмен, член збірної команди України з боксу, Ростислав Кравченко зараз знаходиться на зборах у Харкові.

Він разом з командою готується до Міжнародного турніру з боксу серед чоловіків класу «А» пам’яті М. Мангера

У Покровсько-Ясинуватському ОМВК пройшов Всеукраїнський єдиний стрілецький день

На базі Покровсько-Ясинуватського ОМВК був організований Всеукраїнський єдиний стрілецький день. До навчальних занять були залучені військовослужбовці роти охорони Покровсько — Ясинуватського ОМВК та військовозобов’язані, які призначені для доукомплектування роти охорони військового комісаріату.

Близько 100 військовослужбовців та військовозобов’язаних були присутні на практичних навчаннях.

Департамент інформаційної  та внутрішньої політики облдержадміністрації


Голова Відділення Національного олімпійського комітету України в Донецькій області, заступник голови Донецької облдержадміністрації Віктор Ремський привітав хокейний клуб «Донбас» із національним тріумфом у сезоні 2017/2018.

«Шановні керівники, спортсмени і тренери ХК «Донбас»!Прийміть щирі вітання з видатною перемогою в Українській хокейній лізі сезону 2017/2018! Той факт, що золоті медалі національної першості команда завоювала вже вшосте в історії, свідчить про наявність у неї високої майстерності, лідерських якостей, наполегливості в досягненні результатів, – усе це ми і називаємо справжнім Донбаським характером”, – звернувся до хокеїстів Віктор Ремський. 

Також він подякував керівництву клубу, головному тренеру, які змогли згуртувати команду та створити умови для низки перемог, і всім гравцям, які в гідній боротьбі доклали безмежні вольові зусилля до завоювання золотих нагород.


30 березня 2018 року в приміщенні Іванопільського Будинку Культури для вшанування високих досягнень педагогів району  в професійних конкурсах «Учитель року», «Кращий працівник року» зібралися педагогічні колективи закладів загальної середньої, дошкільної освіти, запрошені голови сільських рад, керівництво району.

Відкривала свято виставка творчих робіт педагогів та учнів «Освіта Костянтинівського району: педагогічні ідеї та інновації – 2018», яка була представлена у формі технопарку сучасних трендів в освіті, а саме «Проекти як освітня технологія», «STEM-освіта», «Компетентнісне навчання», «Електронні інструменти сучасного уроку». Усі бажаючі стали активними   учасниками майстер-класу з виготовлення весняної квіткової композиції.

Освітян району нагородили грамотами та привітали пам’ятними призами.

Костянтинівський район


З0 березня відбулося засідання Регіональної ради з питань професійної орієнтації населення за участю заступника голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Стокоза, директора обласного центру зайнятості Валентини Рибалко, представників департаменту освіти та науки, управління у справах сім`ї та молоді ОДА, Фонду соціального захисту інвалідів, торгово-промислової палати та ін.

Під час засідання були підведені підсумки реалізації заходів з професійної орієнтації населення за минулий рік, визначені пріоритетні напрямки профорієнтаційної роботи у регіоні протягом 2018 року. Особлива увага приділялася спільному партнерському сприянню зайнятості та тимчасовому працевлаштуванню учнівської молоді як найактивнішої частини працездатного населення.

В рамках заходу його учасники домовилися про надання максимальної допомоги у підготовці та проведенні загальнообласного широкомасштабного заходу – Регіонального Форуму Кар’єри – дієвого майданчику співпраці роботодавців, студентів, викладачів з метою їх зближення  в реаліях сучасного  ринку праці та пошуку нових моделей взаємодії. Цей захід призваний ефективно сприяти вирішенню питань з профорієнтації, популяризації затребуваних професій, зокрема, з урахуванням потреб роботодавців, стимулюванню бізнес-мислення та орієнтуванню населення на підприємницьку діяльність.

Були опрацьовані відповідні рішення, спрямовані на забезпечення подальшого впровадження новітніх перспективних напрямків та форм профорієнтаційної роботи з молоддю, розробку сучасних профорієнтаційних  інструментів, проведення комплексної профорієнтаційної роботи щодо реалізації заходів з професійної орієнтації населення Донецької області протягом 2018 року, з наданням переваги окремим категоріям, до яких входять внутрішньо переміщені особи, учасники антитерористичної операції, особи з інвалідністю.

 

Донецька обласна служба зайнятості


3 квітня в Краматорську в Донбаській державній машинобудівній академії (2 корпус, 2 поверх, актова зала) пройде розширене засідання колегії департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

О 14:00 розпочнеться друга частина заходу, порядок денний якої включає наступні питання:

1.1) про зведений рейтинг показників для проведення рейтингової оцінки керівників органів управління фізичною культурою та спортом міськвиконкомів, райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад за 2017 рік;

1.2) про зведений рейтинг з видів спорту Донецької області за 2017 рік (у розрізі міст, районів);

1.3) про зведений рейтинг показників для проведення рейтингової оцінки діяльності керівників обласних організацій, підпорядкованих управлінню, фізкультурно-спортивних товариств, організацій, що знаходяться на фінансовій підтримці управління;

2) про підсумки роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву Донецької області за 2017 рік;

3) нагородження міст, районів, ОТГ, обласних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості за підсумками роботи у 2017 році (за зведеними рейтингами);

4) нагородження спортсменів та тренерів, які досягли значних спортивних результатів.

Після урочистої церемонії нагородження представники ЗМІ матимуть можливість поспілкуватися зі спортсменами та тренерами, які досягли значних спортивних результатів (підхід до преси планується в музеї спортивної слави Донбаської державної машинобудівної академії, 2 поверх).Партнери

За січень-березень 2018 року Мангушським районним центром зайнятості працевлаштовані 139 безробітних. За цей період був проведений 1 міні-ярмарок вакансій, в якому прийняли участь 24 безробітних, 6 осіб, з числа зайнятого населення та 10 роботодавців. За результатами проведених заходів працевлаштовані 7 безробітних, 8 безробітних були направлені на громадські роботи та 5 безробітних було направлено на роботи тимчасового характеру.

30 березня 2018 року в Мангушському  районному центрі зайнятості  було проведено ярмарок вакансій та послуг центру зайнятості.

В  ярмарку прийняли участь  34 безробітних, 8 осіб з числа зайнятого населення та 10 роботодавців.

Ярмарок вакансій організовано та проведено з метою надання громадянам інформації про наявність вільних робочих місць на території району, дати можливість вирішити проблему працевлаштування, вибору професії, викликати зацікавленість роботодавців можливістю підбору необхідних їм спеціалістів, сприяти прямому контакту тих, хто пропонує роботу, і тих, хто її шукає.

На  ярмарок було представлено 42 вакансії  по Мангушському району, в т.ч. 3 – за спеціальністю: головний державний інспектор, економіст,  бухгалтер, 12 – за робітничими професіями: продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва та  27 – за робочим місцем,  не потребуючим  кваліфікації – оператор заправних станцій, підсобний робітник, сторож, робітник з благоустрою тощо.

В роботі ярмарку приймали участь представники   ПП «Азовагроімперія»; ОФ «Привільне»; ФОП Котлубєй А.П.; Мангушської селищної ради; ФОП Вазнюк С.О.; Урзуфського ККП; Комишуватської сільської ради; Мелекінської сільської ради; ФОП Сафошин А.М.;            ФОП Шатрава Ю.П.

Всі присутні отримали інформацію про реальний стан ринку праці району та його потреби в професійному розрізі, про послуги, які надає центр зайнятості, професії, які актуальні на ринку праці району та регіону.

Під час заходу безробітні та шукачі роботи безпосередньо спілкувались з роботодавцями, отримали індивідуальні консультації спеціалістів, ознайомились з банком вакансій.

Також, безробітні були ознайомлені з відеовакансіями та відеопрезентаціями  підприємств та організацій, які взяли участь в ярмарку.

За результатами ярмарку 4 особи були направлені на працевлаштування до ОФ «Привільне», ПП «Азовагроімперія», ДОННУ імені Василя Стуса, ФОП Вазнюк С.О. на вакантні посади робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, бухгалтера, сторожа.

Крім того, за результатами ярмарку 17 безробітних були направлені на громадські роботи, в тому числі: 5 осіб до Комишуватської сільської ради,    3 – до Бердянської сільської ради, 8 – до Мангушської селищної ради та          1 – до Мелекінської сільської ради на посади робітників з благоустрою. Також, 4 безробітних були направлені на роботи тимчасового характеру до              ККП Урзуфської сільської ради, ФОП Шатрава Ю.П., ФОП Сафошин А.М.  на посади робітник з благоустрою та підсобний робітник.

Новини Мангушського району


Директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації Людмила Биченко привітала колектив районної газети «Вісті Олександрівщини» з ювілеєм. Цього року видання відзначає свою 85-ту річницю створення.

«Сьогодні і колектив газети «Вісті Олександрівщини», і всі мешканці громади святкують цей ювілей. Хочу подякувати вам за віддану працю, відповідальне ставлення до роботи. Я дуже дякую вам за підтримку державних реформ, які відбуваються в Україні, Донецькій області, і в Олександрівському районі. Сьогодні перед вами важливий вибір – створення територіальної громади. Я впевнена, що після 29-го квітня ви будете жити ще краще і станете більш заможними», – зазначила Людмила Биченко.

Вона передала працівникам та ветеранам газети вітальну адресу від голови Донецької облдержадміністрації Павла Жебрівського.

З вітаннями виступили також керівники Олександрівського району та селищних рад, помічники народних депутатів, бізнесмени та просто небайдужі до долі районної газети люди.

Департамент інформаційної  та внутрішньої політики облдержадміністрації